Home TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul www.inforoes.com înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

TERMENI GENERALI

a. Accesarea site-ului www.inforoes.com ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şiwww.inforoes.com. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b. www.inforoes.com poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit cu Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor www.inforoes.com

d. www.inforoes.com poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil. Site-ul www.inforoes.com poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, www.inforoes.com poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

1. CONŢINUT

a. Conţinutul site-ului www.inforoes.com este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comerial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite Conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site-ul  şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către www.inforoes.com .

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al www.inforoes.com .

d. www.inforoes.com nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secţiunea Contact a site-ului.

2. DREPTURI DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului activenews.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă: „Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

Sursa www.inforoes.com va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: „ Accident teribil în Galicia” informează www.inforoes.com ). La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe www.inforoes.com ” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link în www.inforoes.com .

De asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: “SURSA:www.inforoes.com ”, cu link către site-ul www.inforoes.com .

Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreaţi de către CRP şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

d. www.inforoes.com și logo-ul www.inforoes.com  sunt proprietatea www.inforoes.com , niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al www.inforoes.com .

3. RĂSPUNDERI

a. Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de www.inforoes.com în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea Conţinutului. www.inforoes.com îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia www.inforoes.com ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori care aduce atingere unui drept legal protejat.

b. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către www.inforoes.com a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea www.inforoes.com nu poate fi reţinută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE www.inforoes.com

a. Prin transmiterea de informaţii către www.inforoes.com se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

b. Transmiterea de informaţii către www.inforoes.com echivalează cu acceptul acordat www.inforoes.com  ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către www.inforoes.com , se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea www.inforoes.com şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. www.inforoes.com nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

d. www.inforoes.com nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

5. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR

a. Accesul la conţinutul online al site-ului www.inforoes.com este liber.

6. SECURITATE

www.inforoes.com adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Formularele necesită introducerea unor date personale (de exemplu, numărul de telefon mobil), care vor fi protejate. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

7. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, datele şi alte informaţii, este furnizat de www.inforoes.com şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

b. www.inforoes.com nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către www.inforoes.com prin intermediul adreselor de e-mail puse la dispoziție în secțiunea contacte (redactia@inforoes.com, violetaniculescu@inforoes.com sau redactiainforoes@gmail.com) .

www.inforoes.com şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. www.inforoes.com îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi www.inforoes.com face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

d. Fiecare utilizator al www.inforoes.com este de acord ca, la cererea www.inforoes.com să exonereze de răspundere www.inforoes.com  pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

e. www.inforoes.com îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

8. FIȘIERELE JURNAL ÎNREGISTRATE:

Utilizăm adresele IP pentru a analiza tendinţe, a administra site-ul, a urmări mişcările utilizatorilor pe site şi a aduna informaţii demografice pentru uzul intern. Adresele IP nu au nicio legătură cu informaţiile personale.

9. COOKIES

Site-ul inforoes.com foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul www.inforoes.com, va fi suficient ca un utilizator să se logeze pe site decât o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul www.inforoes.com. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Preluarea de informatii de catre alte site-uri web poate fi facuta numai in acord cu termenii agreati de catre www.inforoes.com in limita a 500 de semne, dar fara a depasi jumatate din articolul sau stirea in cauza, asigurandu-se astfel atat libera circulatie a informatiei, cat si caracterul de "revista a presei" sustinut de paginile de internet in cauza. Preluarea integrală a materialului se realizaza doar cu acordul www.inforoes.com sau cu precizarea "Preluat integral de pe www.inforoes.com" (întotdeauna însoțit de un link către materialul preluat). Dumneavoastra sunteti singurul responsabil atat fata de terti, cat si fata de www.inforoes.com in legatura cu accesarea/utilizarea/exploatarea Continutului. Pentru mai multe informati consulta TERMENI ȘI CONDIȚII